Wkład filtra

  • Filter cartridge

    Wkład filtra

    Antystatyczna, a mianowicie antystatyczna obróbka folii aluminiowej, polega na pokryciu powierzchni materiału filtrującego warstwą niezwykle cienkiej przewodzącej i wentylującej metalowej powłoki aluminiowej, aby uniknąć elektrostatycznego pożaru skokowego, mającego zastosowanie do usuwania pyłu w warunkach przeciwwybuchowych.